PAKALPOJUMA SHEMATISKS APRAKSTS – VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS VALSTS INFORMĀCIJAS SISTĒMU SAVIETOTĀJĀ IZMITINĀTĀS PMLP SASKARNES

* Veidlapa VISS tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem un e-pakalpojumu pārzinim ir publicēta https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/API_Parvaldnieks