FIZISKO PERSONU REĢISTRĀ (FPRIS) IEKĻAUTO ZIŅU IZSNIEGŠANAS VEIDI