PAKALPOJUMA SHEMATISKS APRAKSTS – STARPSISTĒMU SASKARNES RISINĀJUMS

* Pieprasījumā norādāma informācija atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumu Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 6. punktā noteiktajam. Juridiskajām personām papildus skatīt ►

** Attiecas uz iestādēm, kas atrodas dažādu Ministru kabineta locekļu padotībā.

*** Sadarbība valsts pārvaldē tiek īstenota bez maksas, ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.