EIROPAS SAVIENĪBAS DAUDZVALODU STANDARTA VEIDLAPA

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Regulu Nr. 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES dalībvalstīs, no 2019. gada 16. februāra daži publiski dokumenti un to apliecinātas kopijas ir atbrīvoti no legalizācijas un Apostille apliecinājuma (dokumentu īstuma apliecināšanas) formalitātes ES.

(https://www.pmlp.gov.lv/lv/par-dazu-publisko-dokumentu-apriti-starp-es-dalibvalstim)

Var pievienot šādām izziņām no Fizisko personu reģistra:

  • ģimenes stāvoklis;
  • domicils un/vai uzturēšanās vieta (dzīvesvietas adrese);
  • dzimšanas fakts;
  • miršanas fakts;
  • laulība.

!!! Daudzvalodu standarta veidlapu var izmantot iesniegšanai citā ES dalībvalstī tikai kopā ar izziņu no Fizisko personu reģistra.

Lai saņemtu ES daudzvalodu standarta veidlapu, pieprasot izziņu no Fizisko personu reģistra par ģimenes stāvokli, dzīvesvietas adresi (aktuālā Latvijā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese, vai norādītā dzīvesvietas adrese ārvalstī, kā arī papildu adrese, ja ir), dzimšanas vai miršanas faktu, laulību, nepieciešams iesniegumā norādīt lūgumu par daudzvalodu standarta veidlapas saņemšanu. Papildus, iesniegumā jānorāda ES dalībvalsti, kurā ziņas plānots izmantot, un ES dalībvalsts valsts valodu, piemēram, izmantošanai Vācijā – vācu valodā.

  • Par daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošanu un izsniegšanu ir jāveic PMLP maksas pakalpojumu maksa – 9,54 eiro.
  • Ja ES dadzvalodu standarta veidlapu nepieciešams nosūtīt pa pastu, PMLP to sagatavo ierakstīta sūtījuma piegādei, par ko jāveic maksas pakalpojuma maksa.

Par izziņas nosūtīšanu pa pastu, un daudzvalodu veidlapas izsniegšanu tiek piemērota maksas pakalpojuma maksa saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 12. septembra noteikumu Nr. 515 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis” pielikuma 12. un 13. punktu (https://www.pmlp.gov.lv/lv/maksas-pakalpojumu-cenradis);