DATU IZPLATĪŠANAS UN PĀRVALDĪBAS PLATFORMA (DAGR)

  • Piekļuves piešķiršanai DAGR produkcijas videi klients aizpilda pieteikumu https://virsis.gov.lv/, izvēloties PMLP piedāvāto pakalpojumu un attiecīgā pakalpojuma atribūtus (personas datus), kā arī norādot normatīvo aktu pamatojumu.
  • Testēšanas nolūkos klients var pieprasīt piekļuvi DAGR testa videi, aizpildot pieteikumu https://test.virsis.gov.lv/.
  • Pēc pieteikuma saņemšanas PMLP vērtē tiesisko pamatu sadarbības uzsākšanai. Konstatējot pieteikuma korektumu, PMLP veic tā akceptēšanu un puses paraksta vienošanos par datu apmaiņu DAGR ietvaros.

Ievērojot to, ka DAGR nav nodrošināta iespēja administrēt veiktos maksājumus, piekļuve ir nodrošināma datu ņēmējiem, kuri atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir atbrīvojami no maksāšanas pienākuma.