DATU MASĪVA APSTRĀDES PAKALPOJUMA SHEMATISKS APRAKSTS

* Pieprasījumā norādāma informācija atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumu Nr. 563 “Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība” 6. punktā noteiktajam.

** Attiecas uz iestādēm, kas atrodas dažādu Ministru kabineta locekļu padotībā.

*** Neattiecas uz klientiem, kas ir atbrīvojami no samaksas pienākuma Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē.