SEV, SAVAM BĒRNAM, KURŠ JAUNĀKS PAR 18 GADIEM, VAI AIZBILDNĪBĀ VAI AIZGĀDNĪBĀ ESOŠAJAI PERSONAI